Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:

Lub drogą pocztową na adres:

Prof. zw. dr hab. Janina Sawicka
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: (022) 593 40 82; fax: (022) 593 40 77

 

Wydawca:

Wydawnictwo SGGW

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa